Colourfields

Colourfields is het buro van Berthe Jongejan

Colourfields begeleidt groepen mensen die een gezamenlijke opgave hebben in de ruimtelijke ordening, zoals herbestemming van cultureel erfgoed, natuurontwikkeling, zorg, welzijn en ook arbeidsparticipatie in de lokale economie. De opgave gaat bijvoorbeeld over duurzame energie, zoals het plaatsen van windmolens op land of op zee. Waar staan ze straks? Of het gaat over recreatie. Waar liggen straks de fietspaden en de wandelpaden? Of over natuur. Voor wie is dit nieuwe natuurgebied bedoeld, voor de mens of alleen voor plant en dier? Welke nieuwe bestemming geven we oude karakteristieke gebouwen? Wie heeft energie en lef om een historisch gebied of monument te ontwikkelen en een toekomst te zien voor cultureel erfgoed? Deze opgaven vragen om samenwerking tussen mensen met verschillende belangen en specialismen.

Ontwerpatelierschetsschuit en brainstorm Colourfields is gespecialiseerd in het organiseren van diverse typen ateliers in de gebiedsontwikkelingstedelijke ontwikkelingcultureel erfgoed en energie. Sommige opgaven zijn zo complex dat meerdere experts nodig zijn om de opgave aan te pakken.

  • Colourfields zorgt er voor dat het atelier wordt georganiseerd.
  • Colourfields begeleidt het participatief en creatief ontwerpproces.
  • Colourfields zorgt er voor dat de juiste expertise wordt ingezet specifiek voor de opgave.
  • Colourfields brengt verschillende disciplines bij elkaar.

Coachingcommunicatietraining en burgerparticipatietraining Colourfields is gespecialiseerd in het geven van trainingen en teamontwikkeling op het gebied van participatie en communicatie. > Colourfields gebruikt beeldende werkmethoden. De passie van Berthe Jongejan, is landschap, tuinkunst, architectuur, fotografie, muziek, beeldende kunsten, poëzie en yoga.  Haar expertise als beelddenker en landschapsarchitect zet zij in bij Colourfields.

  • Colourfields gebruikt werkmethoden uit de NLP (Neuro Linguistisch Programmeren), Socratische vraagtechnieken, Transactionele Analyse , Systemisch Werken (opstellingen) en U-theorie (waarnemen, aanwezig zijn en prototypen) . Berthe Jongejan is voor alle werkmethoden opgeleid en gekwalificeerd.
  • Colourfields inspireert mensen met kunsten.
  • Colourfields laat mensen ervaren.

Netwerk

Colourfields heeft een groot netwerk van zelfstandige geografische informatie specialisten (GIS), ecologen, hydrologen, landschapsarchitecten, cultuurhistorici, financieel deskundigen, projectmanagers, cartoonisten en communicatie adviseurs. In een atelier werken deze specialisten gezamenlijk met de bewoners, ondernemers en andere belangenpartijen aan de opgave.