Category Archives: Brainstorm

Brainstorm

Nieuwe richtlijnen wegontwerp

Soort sessie
Congres-symposium

Opdrachtgever
RWS – (LEF)

Doel van de sessie
Informeren van nieuwe kaders wegontwerp
Dossiers; verlichting, bewegwijzering, roa, handboek wegontwerp, bermen, bebakening, werk in uitvoering, vluchtstrook, verkeersveiligheid, human factors
waarmee de markt moet werken

Resultaat
Verbeteringsvoorstellen inventariseren
*Informeren huidige stand van zaken RWS
*Afspraken over delen ervaringen

Wanneer
11 juni 2015

Lokatie
Utrecht

Categorie
Infrastructuur

Type deelnemers
stakeholders

Werkvormen
World Café
Socratisch vragen

Duur bijeenkomst
1 dag

Projectteam
Jet Proost (hoofd facilitator), Berthe Jongejan, Willem van Wingerden, Almer Toby CreAid (visualisaties)

Rol Berthe Jongejan
facilitaor

Achtergrond
Rijkswaterstaat werkt al langer samen met CROW, het kenniscentrum voor verkeer, vervoer, infrastructuur en openbare ruimte. In de digitale kennisbank van CROW kunnen onder meer gemeenten, provincies en advies- en ingenieursbureaus richtlijnen vinden op het gebied van infrastructuur. De 2 partijen kijken nu hoe ze daar ook ontwerprichtlijnen voor autosnelwegen aan kunnen toevoegen.

Links
http://www.crow.nl/vakgebieden/verkeer-en-vervoer/wegontwerp http://home.kpn.nl/mbaggen/Bibliotheek%20Mick%20Baggen/OBJBIB2/COL00017.html

Bijspijkersessie NEN normering 2767

Soort sessie
Training

Opdrachtgever
RWS – (LEF)

Doel van de sessie
Commitment van deelnemers in deze bijspijkersessie NEN normering 2767. Deze normering zorgt voor het uniform inspecteren en in kaart brengen van de technische staat van alle bouw- en installatie delen m.b.t. gebouwen en/of infrastructuur

Resultaat
Commissies NEN normering 2767 meegenomen in integratie traject
kennisachterstand weggewerkt

Wanneer
5/29/2015

Lokatie
Utrecht

Categorie
Infrastructuur

Type deelnemers
stakeholders

Werkvormen
World Café

Duur bijeenkomst
0,5 dag

Projectteam
Rick Lindeman (hoofd facilitator), Berthe Jongejan

Rol Berthe Jongejan
facilitator

Links
https://www.nen.nl/NEN-Shop/Vakgebieden/Bouw/Conditiemeting/Introductie-NEN-2767.htm

Opleiding voor Omgevingsmanagement

Soort sessie
Brainstorm

Opdrachtgever
RWS (CLC) – LEF

Doel van de sessie
Duidelijk maken van de scope van de nieuwe basisopleiding Omgevingsmanagement, zodat de CLC (van RWS) ermee aan de slag kan.

Resultaat
*Kennis en kunde die een omgevingsmanager
bij RWS nodig heeft
*Doelgroep basisopleiding

Wanneer
1/28/2015

Lokatie
Utrecht

Categorie
Infrastructuur

Type deelnemers
medewerkers

Werkvormen
World Café
Organisatie missie en visie (logische nivo’s)
Mindmapping

Duur bijeenkomst
1 dag

Projectteam
Ingrid Hovelynck (hoofd facilitator), Berthe Jongejan

Rol Berthe Jongejan
facilitator

Achtergrond
De commissie Versnelling Besluitvorming Infrastructurele Projecten (commissie Elverding) heeft aangegeven dat we meer moeten inzetten op omgevingsmanagementt. De omgevingsmanager brengt de belangen van de uitvoerende partij (bijvoorbeeld Rijkswaterstaat) en die van de omgevingspartijen in kaart. Hij probeert door te luisteren en rekening te houden met ieders wensen en belangen, creatieve oplossingen en consensus te bereiken. Idealiter streeft hij naar een situatie waarbij alle partijen voordeel hebben bij de gekozen oplossing.

Links
http://platformomgevingsmanagement.nl/Blog/287566.aspx?t=De%20definitie%20van%20de%20omgevingsmanager

Politie Diensten Centrum

Soort sessie
Brainstorm

Opdrachtgever
Politie ICT en PPI (LEF)

Doel van de sessie
De vraag: Organiseer een conferentie dat de eerste stap is in de vorming van een nieuwe afdeling waar helder wordt waar het heen gaat en ruimte is voor zorgen van medewerkers. Vorming van Nationale Politie betekent oa Politie Diensten Centrum, hier zal binnen de Dienst ICT één afdeling worden gevormd (PPI- Project-, Programma, Interim-management). Medewerkers van verschillende komaf gaan worden hier geplaatst. (vanuit ICT en Informatiemanagement afkomstig).

Resultaat
*Nieuwe collega’s ontmoeten
*Zorgen die leven bij medewerkers zijn gedeeld
*Inventarisatie van kansen van nieuwe afdeling *Oplossingsrichtingen/aanpak voor de zorgen

Wanneer
11/12/2014

Lokatie
Utrecht

Categorie
Zorg en welzijn

Type deelnemers
medewerkers

Werkvormen
swot
Socratisch vragen
Mindmapping

Duur bijeenkomst
1 dag

Projectteam
Hellie van Hout (hoofd facilitator) Monique Berendsen –
Ingrid Reinirie – Berthe Jongejan – Karin van Doorn Laura ten Ham –
Peter Coesmans – Mirjam Drok Marinda Hall Ruben van der Laan

Rol Berthe Jongejan
facilitator

Achtergrond
De nationale politie bestaat uit 1 landelijke eenheid, 10 regionale eenheden en het Politiedienstencentrum.
Het Politiedienstencentrum (PDC) verzorgt de bedrijfsvoering voor de politie. Zoals de financiën, communicatie en personeelszaken. Hierdoor hebben agenten binnen de regionale eenheden meer tijd voor het daadwerkelijke politiewerk.

Links
https://www.politie.nl

Herbestemming schoolgebouw Wesenthorst

Soort sessie
Brainstorm

Opdrachtgever
gemeente Ulft

Doel van de sessie
De teamleden delen kun kennis over de identiteit van Ulft.  Door een analyse van de dorpsstructuur en het uitwisselen van verhalen vanuit ieders perspectief (beheer, ontwikkeling en financieën, bewoner, groendeskundige, wijkbeheerder, kwartiermaker) werd het bewustzijn over de plek vergroot. Op een speelse manier zijn ideeën bedacht voor de herbestemming van de leegstaande MBO school.

Resultaat
ideeën voor herbestemming

Wanneer
13 februari 2014

Lokatie
Dru fabriek Ulft

Categorie
Stedelijke ontwikkeling

Type deelnemers
medewerkers

Werkvormen
Geleide visualisatie, Disney strategie, Mindmapping

Duur bijeenkomst
Halve dag

Projectteam
Rob van Eck, Mario Roelvink, Henk Kolenbrander, Eus Lionarus, René Alofs, Albert Gerritsen, Esther Hoopman

Rol Berthe Jongejan
Facilitator

Achtergrond
In de jaren ’70 is in Ulft de VMBO Wesenthorst gebouwd. Aanleiding anno 2014 is dat het schoolbestuur een andere locatie voor de school op het oog heeft en een nieuw gebouw wil bouwen. Daarnaast zal het tegenoverliggende zwembad gesloten worden. Er zijn (nog) geen partijen die het zwembad willen kopen en exploiteren. Wel is er een initiatiefgroep van ouderen die ideeën heeft over het behouden van het zwembad.
Beide gebouwen liggen in het centrum van Ulft.  Er is ook een winkelcentrum gebouwd tegenover het zwembad. Het stedenbouwbureau SAM heeft destijds een plan voor het centrumgebied ontwikkeld. Het plan zal bijgesteld moeten worden omdat de verwachte ontwikkelingen anders uitpakken in tijden van crisis en demografische krimp.

Links
http://gemeente.oude-ijsselstreek.nl/projecten_
en_plannen/centrumplan_ulft

 

Herbestemming ´braakliggende´ gronden

Soort sessie
Brainstorm

Opdrachtgever
Gemeente Oude Ijsselstreek

Doel van het ontwerpatelier:
Ontwikkelen van ideeën en concepten voor de herbestemming van gronden die door de gemeente worden beheerd. De gronden worden verkocht of er worden nieuwe functies voor de (braakliggende) gronden gevonden.
Resultaat van het ontwerpatelier:
Advies aan wethouder over verkoop en te behouden gemeentelijke gronden. Het advies bestaat uit creatieve en ideeën per perspectief.

Wanneer
20 november 2013

Lokatie
Ulft

Categorie
Gebiedsontwikkeling

Type deelnemers
medewerkers

Werkvormen
Creatieve brainstorm, Protyping-Theory U

Duur bijeenkomst
1 dag

Projectteam
Berthe Jongejan, Gerry Bulten, Astrid Harsveld, Rob van Eck

Rol Berthe Jongejan
dagvoorzitter

Achtergrond
Er is nodig een visie voor nu en de toekomst. Er is een
structuurvisie. Maar dat niet alleen. Er staan belangrijke ruimtelijke veranderingen op stapel. De aanleg van de N18, de demografische ontwikkelingen en een veranderend buitengebied vragen om een visie op Oude IJsselstreek als geheel, voor nu en voor de toekomst.
De Structuurvisie Oude IJsselstreek 2025 zet de ruimtelijke koers uit: met de resultaten van de afgelopen vijf jaar als vertrekpunt en met de blik op de toekomst van Oude IJsselstreek in 2025 gericht. De ideeën voor de gronden sluiten hierop aan.

Links
http://gemeente.oude-ijsselstreek.nl/wonen_en_ruimtelijke_ontwikkelingen/wonen_in_het_buitengebied_vab_beleid
http://gemeente.oude-ijsselstreek.nl/wonen_en_ruimtelijke_ontwikkelingen/structuurvisie_oude_ijsselstreek_2025
http://gemeente.oude-ijsselstreek.nl/wonen_en_ruimtelijke_ontwikkelingen/wijkgericht_werken/wijkgericht_werken