Ontwerpatelier

Heeft u een dagvoorzitter of procesbegeleider nodig om met een team een ingewikkeld vraagstuk aan te pakken? Colourfields organiseert voor u een ontwerpatelier.  U krijgt een inspirerende start voor het vraagstuk aan de hand van ‘visual thinking’. U gebruikt allerlei werkvormen die het werk versnellen en de opgave helder maken. Het brein wordt gestimuleerd naar nieuwe oplossingen te zoeken. Het team ontrafelt  de opgave.

Er wordt getekend, gebouwd, gekeken, geassocieerd, verhalen verteld, samengevat, gevoeld, oordeelloos geluisterd, verbaal en non-verbaal gesproken en feedback gegeven. Na afloop zijn de deelnemers vaak verrast over het resultaat: ‘namelijk dat het antwoord al besloten lag in wat ze wisten’, er eensgezindheid is over het antwoord’, ‘er naar elkaar is geluisterd’ en ‘de waarom vraag is beantwoord: oh zit het zo in elkaar’.
De ateliers vinden plaats bij voorkeur op een bijzondere locatie. Bijvoorbeeld op een plek die met de opgave te maken heeft. Denk aan een munitiebunker, de visafslag, een strandtent, een manege, een boerderij, school, café of buurtcentrum. Zo’n ontwerpatelier werkt als een hoge druk pan. In korte tijd werken de mensen vanuit verschillende perspectieven aan de opgave.

Waar zit de euforie?
Een bijzondere ervaring op een bijzondere locatie met een vriendelijke warme sfeer die je niet snel vergeet. Je wordt ontzorgd en het idee van lang vergaderen en praten over is voorbij. De opgave is  meteen aangepakt.

Uitgevoerde ontwerpateliers: