Waterloopkundig Laboratorium

Waterloopkundig Laboratorium, Noordoostpolder

Soort sessie
Schetsschuit

Opdrachtgever
RCE – Natuurmonumenten

Doel van de sessie
Natuurmonumenten stelt samen met de Rijksdienst Cultureel erfgoed (RCE), de provincie Flevoland, de gemeente Noordoostpolder, het Waterschap Zuiderzeeland, omwonenden en ondernemers een Masterplan op om dit bijzondere cultuurmonument te herstellen en verder te ontwikkelen. De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap wil het gebied met zijn bijzondere inrichting en belang voor de wederopbouw van Nederland aanwijzen als een Rijksmonument. De definitieve aanwijzing is medio 2015 voorzien.

Resultaat
Ontwikkelingsplan voor de meer dan 30 waterloopkundige modellen die in het natuur bos verscholen liggen

Wanneer
14 april 2015

Lokatie
Marknesse, Noordoostpolder

Categorie
Cultureel erfgoed

Type deelnemers
burgers, bestuurders en stakeholders

Werkvormen
Schetsen

Duur bijeenkomst
1 dag

Projectteam
Berthe Jongejan, Stephan Hermens, Joke Schalk,
Bianca de Vlieger, Maurice Wenneke

Rol Berthe Jongejan
dagvoorziter

Achtergrond
Natuurmonumenten spant zich al jarenlang in om het Waterloopbos aangewezen te krijgen als industrieel erfgoed. Het Waterloopbos is onderdeel van het in 1944 aangeplante Voorsterbos, het oudste bos van Flevoland. In het Waterloopbos bouwden medewerkers van het Waterloopkundig Laboratorium schaalmodellen van waterbouwkundige projecten over de hele wereld, zoals havens, stuwdammen en dijken. In 2002 is het Waterloopbos aangekocht door Natuurmonumenten. Het heeft zich ontwikkeld tot een zeer waardevol bosgebied met bijzondere flora en fauna.

Links
http://www.waterloopbos.eu/

https://www.natuurmonumenten.nl/nieuws/herstel-waterloopbos-van-start