Participatie natuurgebied Bentwoud

Soort sessie
Burgerparticipatie training

Opdrachtgever
Provincie Zuid Holland

Doel van de sessie
In 2005 wil provincie versnelde uitvoering van het groene park/natuurgebied. In 2010 willen ze de betrokkenheid van bewoners vergroten. Ook zoeken ze bij  ondernemers en bewoners naar co-financiering door middel van participatie Bentwoud.

Resultaat
Participatieplan

Wanneer
25 maart 2010

Lokatie
Rijnwoude

Categorie
Recreatie, participatie

Type deelnemers
Medewerkers

Werkvormen
Stakeholderanalyse, socratisch vragen, mindmapping

Duur bijeenkomst
2 dagen

Projectteam
Berthe Jongejan, Vincent Tiel Groenestege, Joop Eilander, Wouter den Breems

Rol Berthe Jongejan
facilitator

Achtergrond
Tussen Zoetermeer/Rijnwoude en Waddinxveen/Boskoop komt het Bentwoud, een grootschalig bos- en natuurgebied. Het Bentwoud wordt een uniek gebied in de Randstad met een natuurlijk karakter. Doelen voor Bentwoud zijn in de jaren ’80 bepaald en in 1995 vastgesteld . Op vrijwillige basis moeten boeren grond afstaan voor het natuur-recreatiebos in de randstad voor 1 miljoen Randstedelingen als buffer tussen oprukkende steden. Participatie Bentwoud zoekt naar oplossingen voor het betaalbaar houden van de aanleg van het park Bentwoud. Het wordt een ecologische kerngebied voor plant en dier.

Links
http://www.zuid-holland.nl/bentwoud