Reconstructie Maasduinen

Soort sessie
Schetsschuit

Opdrachtgever
Staatsbosbeheer, waterschap,
Gemeente Gennip, provincie,
campinghouders

Doel van het ontwerpatelier:
Reconstructiedoelstelling is het vinden van een balans tussen economische dragers (landbouw en recreatie) én de omgevingskwaliteit (natuur). 90% van de camings in Maasduinen zit “op slot”. Voor een zevental verblijfsrecreatieve bedrijven is bekeken hoe de toeristische sector kan worden versterkt,  in combinatie met behoud van natuur en ontwikkeling van een vitaal platteland.

Resultaat van het ontwerpatelier:
Ruimtelijk streefbeeld

Wanneer
14 en 15 juni 2005

Lokatie
Restaurant Heerenwaard te Afferden

Categorie
Landbouw en recreatie en natuur

Type deelnemers
burgers, bestuurders en stakeholders

Werkvormen
Schetsen

Duur bijeenkomst
2 dagen

Projectteam
Berthe Jongejan, Teddy Buningh,  Ann Herremans, Jannes de Vries, Willemien van Asselt

Rol Berthe Jongejan
facilitator

Achtergrond
Maasduinen is een lang en glooiend lint van bossen, heide, akkers, vennen en duinen aan de oevers van de Maas.

Links
http://www.staatsbosbeheer.nl/natuurgebieden/maasduinen.aspx