Burgerinitiatief 100 km natuurlint

Soort sessie
Ontwerpatelier

Opdrachtgever
Stichting Blauwzaam, Min EZ, Greendeal

Doel van sessie:
Ontwerponderzoek naar de ligging van een 100 km lang natuurlint in de Alblasserwaard en
Vijfheerenlanden

Resultaat van het ontwerpatelier:
Plan voor aanpak uitvoeren van een natuurlint

Wanneer
13 februari 2013

Lokatie
Bleskensgraaf

Categorie
Natuur, gebiedsontwikkeling

Type deelnemers
burgers

Werkvormen
World Café, Intervisie, feedback, Schetsen

Duur bijeenkomst
1 dag

Projectteam
Berthe Jongejan, Vincent Tiel Groenestege, Karin Gras, Stephan Hermens, Jan Heersche, Marloes Bijlsma

Rol Berthe Jongejan
facilitator

Achtergrond
Burgerinitiatief voor 100 km natuurlint komt van burgers en ondernemers uit de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden. Ze hebben een initiatief’ ingediend bij het min van EZ  voor het maken van een 100 km lang natuurlint. Het initiatief komt van de stichting Blauwzaam. Er is een Green Deal gesloten tussen Stichting Blauwzaam, de Nationale Bomenbank en de Rijksoverheid. Burgers die zelf natuur ontwikkelen en uitvoeren is innovatief. Met het ‘Blauwzaam Lint’ wil de Stichting iets bijzonders en opvallends creëren: een kleurrijke kralenketting van bloemrijke velden die loopt door de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden. De natuurvelden dragen bij aan een aangename woon- en werkomgeving en een vitale regio.
Het burgerinitiatief 100 km natuurlint bestaat uit bloemrijke velden met mogelijk bomen en andere gewassen kunnen geplant worden in cultuurhistorisch waardevolle landschappen. Bijvoorbeeld als tijdelijk aangelegde natuur of op ongebruikte gronden en overhoeken Naast velden kunnen er ook duurzame initiatieven gemaakt worden (groene daken) of karakteristieke elementen gerealiseerd worden (herstel van een molen of ander erfgoed). Al deze elementen tezamen wordt een natuurlijk lint genoemd. Een lint van ca 100 km lengte. De velden, initiatieven of elementen zijn te vinden aan kades, wegen, groenstroken etc. Gedeeltelijke uitvoering heeft plaatsgevonden in 2013 en 2014.

Links
http://www.blauwzaam.nl/content/pijlers/blauwzaam-lint/
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/duurzame-economie/vraag-en-antwoord/wat-is-de-green-deal.html