Steengroeve Winterswijk en een biovergister

Soort sessie
Schetsschuit

Opdrachtgever
Gemeente Winterswijk Provincie Gelderland Ministerie EZ Ondernemers collectief

Doel van de sessie
Uitwerken van de in 2011 vastgestelde Convenant gebiedsontwikkeling Steengroeve.  Partijen willen zelf economische en ruimtelijke oplossingen aandragen in en rondom de steengroeve die passen binnen het Natura 2000 beleid. Er zijn wensen om de exploitatie van de steengroeve uit te breiden. Meer kalkwinning.  Er is een theater gezelschap die gebruikt maken van de groeve. Daarnaast is de kalkhoudende bodem waardevol voor zeldzame flora. De omgeving heeft potentie voor recreatieve activiteiten zoals fossielen zoeken. Er zijn wensen voor een biovergister in het N2000 gebied.

Resultaat
Plan van aanpak met stakeholders voor vergunning, exploitatie, bio-vergisting en N2000

Wanneer
8 juni 2012

Lokatie
Willink-Weust

Categorie
Landschap

Type deelnemers
burgers, bestuurders en stakeholders

Werkvormen
Schetsen

Duur bijeenkomst
1 dag

Projectteam
Berthe Jongejan, Jan van Rhenen (v.z), Marloes Bijlsma, Henk Remmelink

Rol Berthe Jongejan
Facilitator en inhoudelijk dagvoorzitter (i.s.m. voorzitter)

Links
http://www.winterswijk.nl/Actueel/Projecten/Gebiedsontwikkeling_Steengroeve