Reconstructie Varsen Overijsselse Vecht

Soort sessie
Schetsschuit

Opdrachtgever
gemeente Ommen, provincie, LTO,
Waterschap, gemeentelijk belang

Doel van de sessie
Varsen ligt aan de Overijsselse Vecht. Een rivier midden in een landbouwgebied met recreatieve neven activiteiten zoals campings. Het waterbeheer van de rivier is van belang voor de duurzaamheid van het watersysteem. Doel is een uitwerking te maken voor reconstructie Varsen binnen het reconstructieplan Salland Twente.

Resultaat
Scenario’s voor  duurzame landbouw,  nieuwe natuur
dynamisch watersysteem.

Wanneer
22 en 23 november 2005

Lokatie
Camping aan de Overijsselse Vecht

Categorie
Landbouw en water

Type deelnemers
burgers, bestuurders en stakeholders

Werkvormen
Scetsen, pitches

Duur bijeenkomst
2 dagen

Projectteam
Teddy Buningh, Kees van der Velde, Marloes Bijlsma, Berthe Jongejan

Rol Berthe Jongejan
facilitator

Links
http://hofstraheersche.nl/reconstructie-varsen/
http://www.belvedere.nu/download/1245157809Ateliers%20aan%20de%20praat.pdf