Opleiding voor Omgevingsmanagement

Soort sessie
Brainstorm

Opdrachtgever
RWS (CLC) – LEF

Doel van de sessie
Duidelijk maken van de scope van de nieuwe basisopleiding Omgevingsmanagement, zodat de CLC (van RWS) ermee aan de slag kan.

Resultaat
*Kennis en kunde die een omgevingsmanager
bij RWS nodig heeft
*Doelgroep basisopleiding

Wanneer
1/28/2015

Lokatie
Utrecht

Categorie
Infrastructuur

Type deelnemers
medewerkers

Werkvormen
World Café
Organisatie missie en visie (logische nivo’s)
Mindmapping

Duur bijeenkomst
1 dag

Projectteam
Ingrid Hovelynck (hoofd facilitator), Berthe Jongejan

Rol Berthe Jongejan
facilitator

Achtergrond
De commissie Versnelling Besluitvorming Infrastructurele Projecten (commissie Elverding) heeft aangegeven dat we meer moeten inzetten op omgevingsmanagementt. De omgevingsmanager brengt de belangen van de uitvoerende partij (bijvoorbeeld Rijkswaterstaat) en die van de omgevingspartijen in kaart. Hij probeert door te luisteren en rekening te houden met ieders wensen en belangen, creatieve oplossingen en consensus te bereiken. Idealiter streeft hij naar een situatie waarbij alle partijen voordeel hebben bij de gekozen oplossing.

Links
http://platformomgevingsmanagement.nl/Blog/287566.aspx?t=De%20definitie%20van%20de%20omgevingsmanager